พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฎาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 28 กรฎาคม 2565 นายวิลาศ  เฟื่องระย้า  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
นำคณะครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฎาคม 2565  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก