พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 65


วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอาณัฐ  อินมั่น  หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในสถาศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก