พิธีซ้อมรับปริญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ณ  สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3