กิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565นายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์มอบอุปกรณ์ให้กับนักเรียน-นักศึกษาทุกแผนกช่างทำกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
+46
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
17
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
17