ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)