ประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


วันพฤหัสบดีที่  25 สิงหาคม 2565 นายวิลาศ  เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก