โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายชลอ  ประยูรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีครูปรัยาพัชร อินตา  ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565  กล่าวรายงาน และนักเรียน-นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก