โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียน-การสอน(ว9)ประจำปี 2564


วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายอุเทน ปิ่นม่วง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเพื่อใช้สำหรับพัฒนา
การเรียน-การสอน(ว9)ประจำปี 2564 โดยมีคณะครู-อาจารย์ เข้ารับการอบรมพร้อมกัน ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก