ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)