การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 2/2565 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือ
เรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก