การตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it Center โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายชลอ  ประยูรพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารสำนักความร่วมมือในการตรวจเยี่ยม ศูนย์ Fix it Center ในโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านร่วมเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก