การประชุมคณะกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายวิลาศ  เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก