งานเกษียณ”เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ”

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมงานเกษียณ
“เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ”  ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร