การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
เปิดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เข้าร่วมในพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมชั้ช 3 อาคาร 4วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก