พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก