พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีนางสาวสุภาพร สุนทรานุวัตร นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก