โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจัดระเบียบการจอดรถการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา

วันที่3พฤศจิกายน2565 นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จิตอาสาจัดระเบียบการจอดรถการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา
ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก