โครงการสร้างห้องสุขาเพื่อน้องๆนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำนักเรียน-นักศึกษา
คณะครู-อาจารย์ ออกให้บริการชุมชนภายใต้โครงการสร้างห้องสุขาเพื่อน้องๆนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก