กำหนดการพิธีเปิดงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง/กำหนดการพิธีเปิดงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565