โครงการ”อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9″

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน-นักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการ”อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9″
โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการแนะแนวเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านซำเตย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก