พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา จากการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก