ประชุมการดำเนินการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา/2565


วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก