โครงการวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
โครงการวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบุษบา เซ็งมา อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
กล่าวรายงาน ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก