ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบ V-NET นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบ V-NET นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2565