วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เข้าศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก