การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.1และปวส.1(ประเภทโควตา)/2566

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ
ผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา(ประเภทโควตา)ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566
ที่มารายงานตัวและมอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก