การตรวจประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย  จังหวัดเลย