การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

วัน 21-23 มกราคม 2566 นายสงวน หอกคำผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและรับทราบปัญหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)โดยมีนายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
และนำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย  ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก