พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563และประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก