วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ต้อนรับและแสดงความยินดีนางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก
โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก