วันที่ 28 เมษาน 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยกายรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่จะทางไปรับตำแหน่งใหม่(ครูผู้ช่วย)
ณ บริเวณหน้าเรือนรับรอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก