ร่วมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เป็นโค้งสุดท้าย Big Day ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ ในทุกพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ โดยความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าหมายผู้ออกมาใช้สิทธิ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้

โดยได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง นำเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 500 คน ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาว ออกมาร่วมรณรงค์ ในขบวนพาเหรด เส้นทางจากวัดท่ามะปราง – สวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Big Day #ไทยโหวต คนไทย พร้อมใช้สิทธิ