วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นผู้ให้โอวาทกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 

ผู้บริหารวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่หัวหน้างานส่วนต่างๆ ที่มาให้คำแนะนำกับนักศึกษาใหม่ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

นักเรียนและนักศึกษาใหม่ ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2566

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ทางฝ่ายนำรุ่นพี่คอยดูแลน้องและให้คำแนะนำต่างๆ

ครูและนักเรียนรุ่นพี่ที่มาคอยดูแลน้องๆ

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เวลา 12.00 น.-16.30 น.

ผู้ปกครองเข้ามาฟังข้อแนะนำต่างๆจากเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานเพื่อสร้างความเข้าใจ

แนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบ RMS ผู้ปกครองสามารถเช็คหรือตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาและผลการเรียนได้ เพื่อคลายความกังวลใจเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานของท่าน

ช่วงท้ายการประชุม เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมตามแผนกงานของนักศึกษา โดยมีครูประจำแผนกที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน และแนวทางการปฎิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน-นึกศึกษาและการประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 / ปวส.1 ส่วนอื่นๆ 
ปวช.1วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566
ปวส.1วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
บุคลลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม