การประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“จัดการประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 1”

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประธานการประชุม

“นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์”

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

และหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ท่านอาจารย์เลิศชัย แสงรุ่ง

พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน