กำหนดการพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร รัชกาล ที่ ๑๐