ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครู (กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก