ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก