ขอเผยแพร่ (งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566)