ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้าและความสามารถพิเศษ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวช. และ ปวส.(ม.6)  📢

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวส.(สายตรง)📢

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวช./ปวส. ( ม.6 ) ด้านความสามรถพิเศษ📢