วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดวาระประชุมผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ครั้งที่ 1

“นายบรรจบ จันทร์สงคราม”

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม