Author
ปุณณฐา

หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจแก่นักเรียน-นักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจส่งเสริมหารายได้
 ...  Read more

บันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ...  Read more