ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมครู

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ...  Read more

ประชุมเตรียม”วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี2561

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ” ...  Read more

ประชุมฝ่ายบริหารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรเพื่อจัดเตรียมงาน ...  Read more

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ...  Read more

ประชุมติดตามดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ศาสตาจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 ...  Read more

การคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาและสถานศึกษาพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น.นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ...  Read more

เตรียมการลงพื้นที่ติดตามงาน

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรี ...  Read more

ประชุมกำหนดสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ประเภท(โควตา)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประชุมกำหนดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ประเภท(โควตา)
 ...  Read more