Syndicateข่าวอาชีวะเกมส์
อาชีวะเกมส์
ประกาศรับสมัครบุคคล ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)2ปี(ต่อเนื่อง)ประจำปี2560 icon_new4.gif
เขียนโดย punnatha phoempoolsap   
18 ม.ค. 2017 14:47น.

degree5

คลิกดูรายละเอียด  ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 icon_new4.gif
เขียนโดย punnatha phoempoolsap   
18 ม.ค. 2017 08:35น.

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 icon_update4.gif
เขียนโดย punnatha phoempoolsap   
12 ม.ค. 2017 13:56น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับปวส.ม6ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย punnatha phoempoolsap   
26 ธ.ค. 2016 15:57น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับปวส.ม6ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ปวช.ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย punnatha phoempoolsap   
26 ธ.ค. 2016 15:53น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ปวช.ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นายจีระพงษ์   หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

อาชีวะเกมส์

อาชีวะเกมส์

PLTC Gallery

PLTC Gallery

สายงานแรงงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เศรษฐกิจพอเพียง

ขณะนี้มี 40 บุคคลทั่วไปออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 4331491