Login Form

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Syndicateการประชุม"ร่างแนวการจัดโครงสร้างการบริหารอาชีวศึกษา แนวใหม่" icon_update4.gif
เขียนโดย rungsri   
17 ต.ค. 2014 10:35น.

Image

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ อดีต รองเลาขาธิการ ก.พ.
ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุม
ในหัวข้อ การจัดทำโครงสร้างการจัดตั้งกระทรวงอาชีวศึกษา เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตภาคเหนือ รวม 17 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประชุม อวท.ระดับภาค ภาคเหนือ
เขียนโดย rungsri   
13 ต.ค. 2014 14:52น.

Image

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ดร.จีระพงษ์. หอมสุวรรณ ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร ครู นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 300 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกยินดีต้อนรับ
เขียนโดย rungsri   
08 ต.ค. 2014 12:46น.

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ

วันที่ 13 ต.ค. 2557  ทุกท่าน

Imageเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ
เขียนโดย rungsri   
06 ต.ค. 2014 14:45น.

Image

เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในการจัดงานประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก.....ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
เขียนโดย rungsri   
03 ต.ค. 2014 16:04น.

Image

ดร.จีระพงษ์. หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
ท่านรองผู้อำนวยการวิบูลย์ ภักดีศรี จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ
ท่านรองผู้อำนวยการอภิชาติ บูรณเขตต์ จากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว สู่รั้วฟ้าขาวเทคนิคพิษณุโลกด้วยความยินดียิ่ง<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

นายจีระพงษ์   หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

การจัดทำโครงสร้างกระทรวง

การจัดทำโครงสร้างกระทรวง

PLTC Gallery

PLTC Gallery

สายงานแรงงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เศรษฐกิจพอเพียง

ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไปออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 2848604