ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา2560(รอบที่ ๒)

Continue reading

เรียนเชิญประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เรียนเชิญประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการทุกท่าน

Continue reading

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับแผนครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับแผนครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 60 (ปก-คำนำ-สารบัญ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 60 (รายละเอียด วท.พล./โครงการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และ สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวส.) สายตรง และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2560

Continue reading

สรุปผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวส. ปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง  update: 2017-02-25

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 update: 2017-02-25

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน เรียนฤดูร้อน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559

Continue reading