Month
มีนาคม 2018

โครงการเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. พ.ท.จำเนียน จันทร์แจ้ง น.กำลังพล นปอ.รักษาราชการ น.กร.ศปภอ.ทบ.3ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 ...  Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร/2560

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา14.00น.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน-นักษา ...  Read more

ประชุมคัดเลือกผู้บังคับลูกเสือ/2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น.นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ...  Read more