ต้อนรับญี่ปุ่น

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561เวลา 14.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษานำคณะครู-อาจารย์
หัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย เพื่อดูการจัดการศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก