ปัญาหาการวัดผลประเมินผลการศึกษา/ด้วยโปรแกรมRMS

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
เวลา10.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแนวทาง
แก้ปัญาหาการวัดผลประเมินผลการศึกษาด้วยโปรแกรมRMS ครั้งที่12561โดยมีคระผู้บริหาร-หัวหน้าวัดผล
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก