Date
13 พฤศจิกายน 2018

ประชุมแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more