เปิดศูนย์อาชีวะอาสา

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา10.30น.นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก มาให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา สังกัดอาชีวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมัน
บริษัทศีสุธาออยล์ จำกัด (ปั้มน้ำมันสี่แยกวัดสะกัดน้ำมัน)