ตลาดนัดคนพันธ์อาร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เปิดโครงการตลาดคนพันธ์อาร์ โดยมีนายมนตรี เตียวเจริญพร หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก