Date
10 มิถุนายน 2019

พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด
 ...  Read more